home
Marka Tescili

MARKA NEDİR?
Bir işletmenin mal ve hizmetlerinin bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar,malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen veya çoğaltılabilen her türlü işareti içerir.

Marka hakkının etkin bir şekilde korunmasını sağlamak amacıyla; 556 sayılı “Markaların
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” yürürlüğe girmesiyle, Avrupa ve diğer gelişmiş ülke sistemleriyle tamamen uyumlu olan 556 sayılı KHK, marka sahibine güçlü haklar sağlamaktadır. Markanın, yeni yasal düzenleme kapsamında korunabilmesinin ön şartı TESCİL edilmiş veya tescil başvurusunun yapılmış olmasıdır.
 

Marka tescili ilk başvuran adına tescil edilmektedir; Markasını faaliyette bulunduğu tüm
sektörde tescil ettirmeyen işletmeler, iyi yada kötü niyetli kişilerin bu markayı tescil ettirmeleri karşısında tüm çabalarına rağmen markalarına ilişkin haklarını yitirebilmektedirler.
Yasa hükümleri uyarınca markanın korunmasının başlama tarihi; müracaat evrakının usulüne
uygun olarak hazırlanıp Türk Patent Enstitüsüne verildiği gün, saat ve dakikadır. (Ticaret
Odasındaki tescil, markanızın tescili değildir.) Tescil kapsamındaki markalar, başvuru
tarihinden itibaren 10 yıllık süre için korunmaktadır. Koruma süreleri 10’ar yıllık sürelerle
sonsuz sayıda yenilenebilir. Tescilli marka taklit ediliyorsa, suçun niteliğine göre; Bir yıldan dört yıla kadar hapis, 300 – 1000 YTL kadar para cezası, işyerinin kapatılması ve ticaretten men cezaları uygulanmaktadır.

PATENT TESCİL

Sanayi alanındaki yenilik ve buluşlar, prodüktivitenin ve ekonomik büyümenin ana faktörlerindendir. Yenilik/buluş genel olarak yeni mamullerin ve yeni usullerin bulunması ve geliştirilmesi ve bunların ekonomiye intikalini sağlayan gelişim olarak kabul edilmektedir.

Etkili bir patent sistemi,ülke içinde ekonomik büyümeyi beraberinde getirebilir.Tarihi gelişmeler,etkin bir korumayı gerçekleştiren bir patent sisteminin ülkenin ekonomik gelişmesini de beraberinde getirdiğini göstermektedir.Diğer taraftan,teknolojinin tarihi gelişmesini,patent dokümanlarını incelemek suretiyle tespit edebilmek de mümkündür.

Patent, teknolojik literatürün bir parçasıdır.Patent ayrıca önemli bir teşvik aracı da sayılmaktadır.Etkin bir patent sistemi,yaratıcı yetenekleri buluş yapmaya, iş adamlarını da yapılan buluşları sanayiye uygulamak suretiyle değerlendirmeye teşvik eder. Patentler, tarım dahil tüm sanayi dallarında teknolojik ilerleme getirecek araştırma ve geliştirme faaliyetinin oluşmasını teşvik eden ve teknik bilginin yayılmasında birinci derecede rol oynayan etkenlerdendir.Patent teşvik sistemi,sağladığı koruma itibariyle,imalat faaliyetinin genişletilmesinde fiili ve etkin bir rol üstlenmiştir.

Sınai hakların teknolojik gelişme açısından önemini özellikle patentler,faydalı modeler ile sınai resim ve modellerde görmek mümkündür.

Sınai hakların tanınması ve korunması bir yandan araştıma ve geliştirmenin teşviki ile teknik bilgilerin değerlendirilerek yaygınlaşmasını sağlarken,öte yandan da ülke içinde ve dışında olmak üzere teknoloji transferine uygun zemini hazırlar.

Buluş Kavramı:
Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür.Buluşlar bir ürüne veya usule ilişkin olabilir.

Patent Kavramı: Patent , Buluş sahibinin buluş konusu ürünü veya usulü, belirli bir süre üretme, kullanma veya satma yetkisini veren belgedir.
 
Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR Module! DO NOT UNINSTALL MODULE which will cause unrecoverable data loss!