home
Hakkımızda

Hakkımızda
Globalleşen dünyamızda artan rekabet şartları, ekonomik gelişmeler, yüksek müşteri beklentileri işletmelerin içinde bulunduğu sektörlerde pazar paylarını korumalarını ve arttırmalarını oldukça zorlaştırmaktadır. İşletmeler bu zorlukları aşmak için çok yönlü çaba harcamalıdır. Günümüzde işletmelerin rekabeti, sadece teknolojik yatırımlarla sürdürebilmesi mümkün değildir

Teknolojik yatırımların yanında, organizasyonsal yapının pazar şartları ve müşteri gereklerine en uygun şekilde oluşturulması, personelin bilinçli ve eğitimli olması, proses yaklaşımının benimsenmesi,uygulanması, sınırlı kaynakların optimum kullanılması kısacası, rekabet aracı olarak; Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı ve bilgiye yatırım yapılması kaçınılmazdır. Günümüzde bu eksikliklerin tamamlanması amacı ile;

Günümüzde bu eksikliklerin tamamlanması amacı ile İZMİR ADA DANIŞMANLIK olarak sizlere;

Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
Ruhsatlandırma ve Belgelendirme Danışmanlığı
Diğer Danışmanlık Hizmetleri
Yönetim Sistemleri Eğitimleri
Endüstiriyel Gelişim Eğitimleri

gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Vizyonumuz

Hizmet verdiğimiz kuruluşlara sunduğumuz kaliteli hizmetler ile bu kuruluşların sahip oldukları kaynakları verimli kullanılmasını sağlayarak, ülkemiz ekonomisine katma değer oluşumunu arttırmak ve böylelikle milletimizin sosyal huzuruna katkıda bulunmak.

Misyonumuz

Koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışı ile müşterilerimizin taleplerine en ekonomik ve katma değeri en yüksek çözümler üretmek.
Add Content...