home
Diğer Danışmanlık Hizmetleri
Yönetim Danışmanlığı
Serbest Tarım Danışmanlığı
Organik Tarım Danşmanlığı
Eurogap (İyi Tarım Ugulamaları) Danışmanlığı
Hibe ve destek Proje Danışmanlığı
 

GLOBALGAP (İYİ TARIM UYGULAMARI)

GLOBALGAP, başlığı altında tarımsal üretimde kullanılması gereken asgari standardın belirlendiği bir protokoldür.
 GLOBALGAP protokolüyle insanın tüketebileceği tüm tarımsal ürünleri sertifikalandırmak mümkündür. Ancak halihazırda taze sebze ve meyve konusunda sertifikalandırma uygulamaya geçirilebilmiştir. Süs bitkileri, kesme çiçek, hayvansal üretim, hububat, kahve ve hayvan yemi konularında geliştirme çalışmaları sürmektedir.

GLOBALGAP sertifikası olan bir ürünün;

 1. İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediği,
 2. Çevreyi kirletmeden veya doğal dengeye zarar vermeden üretildiği,
 3. Üretimi sırasında üretimle ilgili insanların veya diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği,
 * Üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun işlemler yapıldığı,anlaşılır.
 * Avrupa'daki perakendecilerin tüketicilerine arz ettikleri tarımsal ürünlerde kabul ettiği ASGARİ STANDARTLAR' dır.
 * Tarım sektöründe bir KALİTE SİSTEMİ' dir.
 * Bahçe bitkilerini kapsamaktadır İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediğini kanıtlar.
 * ARAZİDEKİ ÜRETİME odaklıdır.
 * Avrupa'daki yaş meyve ve sebze pazarının %70-80' lik kısmına hakim olan perakendeciler, tüketicilerine arz ettikleri yaş meyve ve sebze ürünlerinde son yıllarda gündeme gelen insan sağlığını tehdit eder nitelikteki belli bazı riskleri en aza indirgemek amacıyla 1999 yılında GLOBALGAP protokolünü ortaya koymuşlardır.
 * Bu protokolle perakendeciler; "Raflarına koydukları ürünün müşterilerine zarar vermeyeceği" konusunda tedarikçi ve dolayısı ile üreticilerden güvence istemektedirler.
Avrupalı' nın tedarikci ve üreticiden istediği güvenceler;
 Ürünün, insan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel kalıntılar içermediği,
 Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği,
 Üretim sırasında insanlar ve diğer canlıların olumsuz etkilenmediği,
 Üretimin ülkeler tarımsal mevzuatına uygun olarak yapıldığı yönünde olacaktır.

GLOBALGAP'IN AMAÇLARI
   
 1. Riski önlemek,
 2. Mevcut teknolojiyi kullanmak,
 3. İyi tarım uygulamalarının temel prensipleri olan,
     * Zararlılarla Entegre Mücadele ve
     * Entegre ürün Yetiştiriciliği'ni kullanmak,
 4. HACCP ile entegrasyon

SONUÇ OLARAK;

 * GLOBALGAP Protokolü, bu gün belli başlı süper ve hipermarket zincirleri tarafından kabul edilmekte ve istenmekte olup, yakın gelecekte özellikle Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilecek tüm bahçe ürünlerinde uyulması gerekli bir ön koşul haline getirilecektir.
 * Ülkemiz yaş meyve-sebze ihracatının önemli sorunlarına çözüm olabilecek ve ülkemizin gelişmiş Avrupa ülkelerine daha fazla ürün satabilmesine imkân verecek olan BU PROTOKOLÜN HIZLI BİR ŞEKİLDE ÜRETİCİLERİMİZ VE İHRACATCILARIMIZ TARAFINDAN BENİMSENEREK GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI GEREKMEKTEDİR.